2022-02-27 23:24:25

Britta,
passet behöver bara vara giltigt den tid du befinner dig i Spanien.
Hälsodeklaration och Covidbevis behövs enligt nuvarande regler. Se
https://www.sanidad.gob.es
Gunnar