- - - Detta inslag är ett smakprov och publicerades första gången 26.07.2022 exklusivt för prenumeranter på SK Premium. Nya inlägg av detta slag publiceras varje dag för prenumeranter. Läs mer om Sydkustens olika betaltjänster här: https://www.sydkusten.es - - -

Överläkaren i psykiatri vid Danderyds sjukhus David Eberhard gav år 2007 ut boken ”I trygghetsnarkomanernas land” och den handlar då naturligtvis om Sverige. Det är en både roande och oroande läsning. Han skriver: ”När vi nu varnat för allt som är farligt måste vi börja varna för sånt som inte är farligt”.

Vad är det då man varnar för? Jo, infektionssjukdomen Leishmania. Vad är då det? Jo det är en myggburen farsot som näst Malaria dödar flest människor på jorden. Smittämnet är encelliga urdjur, protozoer, som sprids med sandmyggan som är 2-3 millimeter stor.

Leishmania är en fattigsjukdom som årligen dödar 55.000 undernärda människor, med nedsatt immunförsvar, i ett 80-tal länder. Sjukdomen kan inte spridas direkt från hund till människa eller från hund till hund. Den måste ha myggan som mellanvärd, då smittämnet utvecklas i myggans tarm och överförs vid stick. Här i Spanien är det hundar som drabbas men vår veterinär berättade att alla smittade hundar hon mött bodde utanför stan. Myggan verkar inte trivas i stadsmiljö, men vi som bor på ”campon” skall inte låta våra hundar ligga utomhus vid solnedgången. Denna mygga finns bara söder om Lyon och den lär ha observerats i södra Tyskland.

Här i Spanien, som har drygt 47 miljoner invånare, smittas 2-4 människor per år. Det rör sig då om individer som är gravt undernärda eller vars motståndskraft minskat till följd av en viss sällsynt hudsjukdom. Min fru har talat med ett flertal spanska läkare men ingen av dessa har någonsin mött en leishmaniapatient. Vår veterinär berättade för oss om en undersökning som man genomförde på en hel by i närheten av Granada. Man tog blodprov på drygt 300 personer. 13 av dem bar på antikroppar mot Leishmania, vilket innebär att de varit smittade men att deras immunförsvar klarat av det hela utan att de själva ens märkt någonting. De var fullt friska.

Om klimatet nu snabbt förändras så att sandmyggan når Stockholm, samtidigt som stockholmaren plötsligt drabbas av en viss sällsynt hudsjukdom eller undernäring med katastrofalt nedsatt immunförsvar till följd och att han sedan far ut på vischan och lägger sig halvnaken i solnedgången och drabbas av en mygga som just mött en smittad hund, så kan det finnas anledning till oro. Men först borde man rimligtvis varna alla undernärda svenskar från att resa söder om alperna.

Privata företag måste göra reklam medan myndigheter och institutioner måste skicka ut varningar i tid och otid för att motivera sin existens och sina anslag. Dessa ständiga varningar utgör en större fara än det man varnar för. Den dag det finns en verklig hotbild kommer ingen att ta varningarna på allvar. Käre läsare: Du minns kanske barnsagan: ”Vargen kommer!”.

En av våra två hundar heter Federico García Lorca, efter den store spanske poeten. Hunden är också poet. Hän säger vov vov hela dagarna och det rimmar ju. Han är av rasen Grand Danois och trots att han haft Leshmania under hela sitt vuxna liv har han nu uppnått den för rasen väldigt höga åldern 10,5 år, Han får en tablett bromsmedicin varje kväll och är pigg och frisk även om han blivit lite grå om nosen.