Den aktuella hunden tillhör inte någon av de raser som klassas som potentiellt farliga och var dessutom kopplad, men domstolen finner att den med sitt skällande skrämde offret så pass att denne föll och fick en stukning i ena knäet. Provinsdomstolen ändrar därmed en tidigare friande dom i tingsrätten, som menade att hunden var kopplad och att skällande på allmän plats tillhör en av de allmänna risker som man dagligen utsätts för i livet.