Den spanska regeringen har inkluderat Palma i ett projekt som syftar till att upphöra med hästdroskor. Djurrättsorganisationer har längre kritiserat exploateringen av hästar för att dra runt med turister, speciellt under de heta sommarmånaderna.

I den statliga budgeten för nästa år inkluderas anslag för inköpet av tio eldrivna vagnar, av vilka några ska tillfalla Palma stad. Kommunen erhåller dem gratis, mot att den ansvarar för driften och underhåll. Meningen är att vagnarna ska ersätta hästdroskorna medan droskägarna ska få behålla sina tillstånd för det nya färdmedlet.

Om allt går enligt planerna uppges de elektriska vagnarna kunna tas i drift under första kvartalet 2023.