Mellan april och september 2023 besöktes Menorca enligt tidningen El Diario av 1.479.556 turister, som spenderade mer än 287 miljoner euro. Det var en kraftig ökning jämfört med 2022 och i år väntas ännu fler besökare Turistsektor upplever dock en akut brist på arbetskraft, förvärrad av de höga hyreskostnaderna som avskräcker potentiella arbetstagare från att flytta till ön.

Enligt Antonio Soria, generalsekreterare för fackföreningen Comisiones Obreras på Menorca, leder bristen på arbetskraft till viss fördel för arbetstagarna då de kan välja jobb och förhandla om gynnsamma arbetsvillkor. Dock kräver situationen också att arbetskontraktens längd är minst sex månader för att arbetstagare ska kunna erhålla arbetslöshetsersättning under vintern.

Soria påpekar att många arbetstagare spenderar upp till 40 procent av sin lön på hyran, vilket uppges vara en ohållbar situation. Före och under pandemin erbjöd vissa hotell boende för sin personal, men dessa anläggningar har sedan dess omvandlats för andra ändamål.

Bristen på tillgängliga och prisvärda hyresbostäder är ett stort hinder för att locka arbetskraft från andra platser, vilket påverkar företagens förmåga att fullborda sina arbetslag och därmed kvaliteten på tjänsterna. Facket och arbetsgivarna försöker nu råda bot på problemet genom att arrangera jobbmässor, för att lösa bristen på arbetskraft.