Regionalstyret planerar att anta det nya kravet med brådskande verkan, som kommer att gälla både nationella och internationella besökare. Den som vid ankomst ej kan uppvisa ett negativt test som är max 72 timmar gammalt, kommer ej tillåtas ta in på logi förrän ett snabbtest gjorts på plats. Det kommer dessutom ske på resenärens egen bekostnad.

Kravet införs när de internationella turisterna redan börjat anlända till öarna i tusentals. Dröjsmålet med att fatta beslutet grundar sig i att detaljerna inte kunnat spikas. Ett av förslagen var att hotellanläggningarna skulle stå för testerna, något företagssektorn opponerat sig emot med hänvisning till att det rör sig om en strikt hälsovårdsåtgärd, som inte är deras kompetenser.