Manifestationen hölls i turistorten Puerto Rico och stöddes av bland annat borgmästaren i Mogán Onalia Bueno. Den hade sammankallats av en plattform kallad ”Låt oss rädda turismen i Mogán”.

Demonstranterna, liksom företagssektorn, kräver att myndigheterna snarast upprättar de utlovade flyktingförläggningarna för att utrymma hotellen. Där uppehåller sig i dagsläget omkring 3.200 migranter som anlänt till öarna de senaste veckorna.

Turistsektorn vill ha semesteranläggningarna lediga när ledande marknader som den tyska och brittiska inom kort åter väntas tillåta semesterresor till Kanarieöarna. De
statliga myndigheterna vägrar flytta migranter till fastlandet men har lovat upprätta 7.000 tillfälliga flyktingplatser före årsslutet. I dagsläget har dock endast 400 avsatts vid Barranco Blanco.