Turistsektorn på Gran Canaria hamnar allt mer på efterkälken, något som speglas av att ön under 2022 tog emot 3,2 miljoner besökare, jämfört med de 4,9 miljoner som valde Tenerife. Statistik visar att sedan 2015 har antalet besökare på Gran Canaria endast ökat med tre procent, medan Lanzarote upplevt en ökning med 14,2 procent och Tenerife med 16 procent under samma period.

Enligt talesmannen för turistförbundet på Gran Canaria Feht, José María Mañaricua, finns flera skäl till att ön hamnat på efterkälken. Han anger bland annat det begränsade utbudet av fyra- och femstjärniga hotell, den låga satsningen på infrastruktur och allt sämre skick av stränderna.

Mañaricua säger till tidningen Canarias7 att Gran Canaria i flera bemärkelser ligger 40 år efter i utveckligen och tar som exempel det skick i vilket de ledande köp- och nöjescentrum befinner sig. Feht efterlyser större och mer målvedvetna satsningar av de lokala myndigheterna för att Gran Canaria ska vända den nuvarande negativa trenden.