Initiativet tas efter en rapport från det lokala renhållningsföretaget Valoriza, som pekar ut de aktuella områdena som särskilt drabbade av olaglig dumpning av avfall. Tarife tänker genomföra denna kampanj tillsammans med en inspektör och polisen och syftet är att tala direkt med invånarna och påminna dem om vikten av att följa reglerna, med risk för böter på mellan 2.000 och 100.000 euro. De skriver tidningen El Confidencial.

Reaktionerna från invånarna uppges vara blandade. Vissa ser åtgärden som löjeväckande, medan andra uppskattar försöket att skapa en renare stadsmiljö. Enligt kommunledningen samlas över 220.000 kilo sopor in varje dag i Santa Cruz de Tenerife. Trots dessa insatser är nedskräpning utanför behållarna ett återkommande problem, vilket resulterar i sanitetsrisker och obehag för de boende. Tarife hoppas att denna personliga och direkta metod ska bidra till ökad medvetenhet och ansvarstagande bland invånarna.