Spanska försäkringskassan registrerade i februari 69 172 fler inskrivna. De senaste tolv månaderna har siffran ökat med 2,86 procent.

I februari steg dock även antalet registrerade arbetslösa med 3 279 personer. Det är den sämsta siffran i månaden sedan 2013, efter att arbetslösheten bland annat sjunkit de två tidigare åren. Det tolkas som ett tecken på den väntade avmattningen av ekonomin.