Covid-19 har vänt upp och ned på alla möjliga olika prognoser och förvandlat nästan all statistik till milstolpar. Ekonomin uppvisar den största nedgången sedan inbördeskriget, statsskulden når historiska rekordnivåer och de offentliga utgifterna är högre än någonsin. Krisen har även satt sina spår på grossistpriset på el, som under 2020 sjönk till det lägsta på mer än 15 år. Snittpriset per megawattimme förra året blev 33,96 euro, vilket kan jämföras med 47,68 euro året före.

Nyheten gick att läsa i El País i början av januari. Endast några dagar senare handlade rubrikerna i media om raka motsatsen. Elpriset har under första halvan av januari stigit kraftigt. Denna gång går det inte att skylla på pandemin utan den bakomliggande orsaken uppges framför allt vara stormen Filomena och de rekordlåga temperaturerna som ökat efterfrågan på el.

Till det kan läggas att de mer ekonomiska förnybara energikällorna har bidragit med mindre än vanligt samt stigande priser på naturgas, på grund av problem med leveranserna från Algeriet. Enligt regeringen rör det sig om en tillfällig ökning på grund av tillfälliga orsaker. Den har dock lovat att inleda en utredning om eventuella oegentligheter på elmarknaden.

Fredag 8 januari rapporterades om ett elpris på 94,99 euro per megawattimme, vilket är det andra högsta priset någonsin registrerat. Det högsta hittills var 103,76 euro som noterades 11 januari 2002. Även om priset 12 januari hade gått ned något till 84,25 euro per megawattimme, innebär prishöjningarna så här långt en ökning på drygt 35 procent i januari.

Det står i tydligt kontrast till en årlig nedgång i fjol på 30 procent, jämfört med 2019 år. Snittpriset per megawattimme var det lägsta sedan 2004. April var den billigaste månaden med ett snitt på 17,65 euro per megawattimme. Orsaken till nedgången uppges vara den begränsade rörligheten och minskade aktiviteten.

Prisminskningen berodde dock även på det ökade inslaget av de billigare förnybara energikällorna. Andelen grön el 2020 var den högsta sedan 2007, året då det spanska kraftnätet REE började föra denna typ av statistik. Den förnybara energin utgjorde i fjol 44 procent av totalen, vilket var sex procentenheter mer än 2019. Bland dem är vindenergin den som har bidragit med allra mest, nära 22 procent av totalen.