Covid-19 har förändrat många av spanjorernas vanor, bland annat betalningssättet i butiker. Ny statistik från spanska centralbanken visar att antalet uttag i automater minskade med 31 procent förra året. Det gjordes drygt 624 miljoner uttag, vilket är den lägsta siffran sedan 2002 när statistik började föras. Minskningen syns även i hur mycket pengar spanjorerna tog ut under 2020, nämligen 18 procent mindre än 2019. Det genomsnittliga beloppet per uttag ökade dock, från 137 till 163,7 euro. Det skriver tidningen El Diario.

Den minskade användningen av bankomater har följts av nedskärningar i nätverket av dessa terminaler, något som även är relaterat till stängningen av många bankkontor i landet. I slutet av 2020 fanns det totalt 49.481 uttagsautomater i Spanien, vilket innebär att det försvunnit mer än tusen och antalet uppges vara det lägsta sedan 2001.

Den låga användningen av kontanter har lett till en ökning av kortbetalningarna. Även om spanjorerna spenderade något mindre än året före, gick antalet operationer upp med 4,4 procent. På grund av minskningen i euro, stängde dock praktiskt taget alla banker 2020 med lägre provisionsintäkter från kortterminalerna än 2019.