Ökningen i november var lägre än föregående månader men på ett år har Euribor stigit med 3,3 procentenheter. Detta då hypoteksräntan var negativ i slutet av förra året.
Ökningen innebär att de hypotekstagare vars årliga uppdatering infaller i dessa dagar får uppleva en höjning av sina räntekostnader med i snitt 44 procent, avhängigt av de individuella villkoren. Ett genomsnittslån med en månadsmässig avbetalning hittills på 527 euro stiger sålunda till 761 euro och på årsbasis tvingas hypotekstagaren betala 2.807 euro mer. Det skriver El País.

För att undvika att utsatta familjer riskerar att vräkas på grund av uteblivna betalningar, vilket skedde i stor omfattning under finanskrisen som startade 2008, har regeringen avtalat med banksektorn ett flertal riktlinjer där hypotekstagare med begränsade resurser ska kunna åtnjuta lättnader, i form av bland annat tillfälligt frusna amorteringar.