Det nybildade bostadsdepartementet har fastställt ett nytt referenssystem för hyrespriser. Syftet är att begränsa hyreshöjningar, men det råder stor förvirring om vad som gäller. Framför allt är det oklart i vilket utsträckning hyrorna kan anpassas till konsumentprisindex. Tidningen El País reder i en artikel ut de främsta frågetecknen.

För befintliga kontrakt specificerar den nya regleringen att hyreshöjningar inte får överskrida tre procent under 2024. Konsumentprisindex låg i februari på 2,8 procent på årsbasis. Hyresvärden måste under alla omständigheter informera hyresgästen skriftligen en månad före varje årsdag av kontraktet, om hen avser att uppdatera hyran.

Situationen kompliceras ytterligare av den framtida implementeringen av ett nytt specifikt index från det nationella statistikinstitutet (INE), som förväntas bli grunden för årliga hyresjusteringar efter 2024. Detta nya index ska gälla för kontrakt som tecknas efter dess tillkännagivande, vilket skapar ytterligare osäkerhet om framtida hyresuppdateringar.

Tillämpningen av det nya prisindexet, som träder i kraft den 13 mars i 140 kommuner i Katalonien, har också väckt frågor om dess effekter på hyresmarknaden. Även om det inte påverkar privatägda fastigheter utanför dessa områden, skapar det en ram för förhandling och prisjustering som både hyresvärdar och hyresgäster måste förhålla sig till.

De olika bestämmelserna kräver en tydlig kommunikation mellan hyresvärd och hyresgäst, särskilt när det gäller kontraktsförnyelser och potentiella hyreshöjningar.