Siffror från handelsdepartement anger att de utländska investeringarna i Spanien förra året var de lägsta sedan pandemin bröt ut 2020. Finansdepartementet betonar dock att siffran ligger inom genomsnittet för de senaste fem åren. Orsaken till den kraftiga minskningen förra året uppges vara stramare finansiella villkor, politisk osäkerhet och en allmänt haltande ekonomi i Europa.

Bruttoinvesteringen totalt låg förra året på 246 miljarder euro, vilket var fyra procent mindre än 2019. Spanien är därmed ett av få länder inom EU som ännu inte återhämtat sig helt efter pandemin. Investeringarna fördelades med 54,3 procent inom tjänstesektorn, 42,2 procent inom industrisektorn och tre procent inom byggsektorn. Trots en ökning med tolv procent i projekt som syftar till att öka produktionskapaciteten och sysselsättningen, till totalt 5,7 miljarder euro, bryter nedgången förra året med tillväxttrenden som hade noterats de senaste åren, skriver tidningen El País.

Regeringskällor vidhåller att siffrorna speglar ekonomisk styrka och investerarnas förtroende i de spanska ekonomin, i en internationell kontext präglad av stor osäkerhet.