”A falta de pan, buenas son tortas” kan översättas med ”I brist på bröd tager man små snabbkakor (utan jäst)”. På svenska säger man ofta ”I brist på bröd tager man limpa”, vilket förefaller obegripligt.

”Cuando la mona se viste de seda, siempre mona se queda”. Även om en apa kläder sig i siden, förblir hon en apa. Den svenska varianten är ”Allting klär en skönhet, ingenting missklär en ful”.

På tal om apor har det spanska språket en mustig variant: ”Mientras más alto sube el mono, más enseña el culo”, eller ju högre apan klättrar, desto mer visar han rumpan, vilket överfört innebär att ju högre position någon har uppnått, desto mer granskas hans egenskaper och försyndelser av omgivningen.

Religionens inverkan syns tydligt i motsvarigheten till det svenska ”Talar man om trollen, så står dom i farstun”, eller det engelska ”Speak of the devil, and he is sure to appear”. Katolicismens ordstäv blir: ”Hablando de Roma, el Pápa se asoma”. (Talar man om Rom, tittar påven ut).

Den spanska egenheten att överdriva visar sig även i ordspråk. På svenska säger man ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen”, men det räcker inte för en spanjor! ”Más vale un pajaro en mano, que cientos volando” , vilket är tiofalt bättre! En variant på temat är : ”Más vale un ´toma´,que dos ´te daré´”! (Bättre ett ”här har Du” än två ”Du skall få”. Om inte annat så understryker talesättet att ett löfte om framtida gåva inte är värt något.

Vill man ursäkta sig för litenheten av en gåva eller en tjänst man utfört, passar det sig väl att lägga till: ”Poco vale más que nada”. (Bättre litet än inget) eller ”Algo es algo, dijo el calvo” (något är något, sa´den flintskallige). Kvinnans betydelse för mannen finns det många talesätt för, och jag har snappat upp ett: ”Una mujer precavida, vale por dos”. (En försiktig och förutseende kvinna är dubbelt värd).

Om man inte vill stöta sig med samtalspartnern och om man samtidigt vill uttrycka sitt ogillande över en omtalad person eller ett diskuterat ämne, är det lämpligt att dra till med: ”En boca cerrada no entran moscas”, som ordagrant betyder ”I en stängd mun kommer det inte in några flugor”, men som kanske bäst kan jämföras med ”Det man inte lägger sig i, behöver man inte dra sig ur”.

Jag vill avsluta med några uttryck för att visa sin ringaktning över andra personers bristande kunnande i kombination med att dessa spelar ”Allan”, det vill säga uppträder som viktigpettrar: ”Mucho sabe Mendez, pero más sabe quien lo entiende” (ung: Mycket vet Mendez, men mer vet han som förstår honom). Ett av mina absoluta favorituttryck är ”es un Maestro liendre – sabe todo pero nada entiende!” (Han är en gnetens mästare – vet allt, men begriper inget!)

Det här var kanske inte så mycket, men ”Poco vale más que nada”!