Utnämningen sker efter en målmedveten kampanj av de spanska myndigheterna, både lokala, regionala och statliga, och väntas locka ännu fler turister till Málagaprovinsen. Lämningarna, som är från neolitisk tid samt bronsåldern, är de första i sitt slag på det europeiska fastlandet att förklaras som världsarv. Samtida exempel som sedan tidigare är klassade som världsarv är Stonehenge i Storbritannien, Newgrange på Irland samt de megalitiska templen på Malta.

Fornlämningarna i Antequera är unika inte bara för sitt geografiska läge, utan även för sin utformning. Dolmen de Menga vetter till skillnad mot andra liknande strukturer inte mot soluppgången utan rakt mot klippan Peña de los Enamorados, också förklarat som världsarv. Där finns rester av en bosättning från bronsåldern och en populär legend gör gällande att ett ungt moriskt par hoppade till sin död från klippan, när de nekades att få gifta sig med varandra (därifrån namnet ”De förälskades klippa”). Den är dock allmänt känd som ”Indianklippan”, då den ser ut som ansiktet på en indian, liggandes i profil.

En annan unik aspekt är hur konstruktionerna är anpassade till den omgivande naturen. Det är också anledningen till att två naturområden ingår i klassificeringen som världskulturarv.

Dolmen de Menga är daterad till 4 700 år före Kristi födelse. Det är en antik gravplats med ett centralt valv som är hela 27,5 meter långt, sex meter brett och 3,5 meter högt. Det innehåller en ovanlig central pelarrad som stöttar upp takblocken, av vilka det största väger inte mindre än 180 ton. Gravplatsen är vidare utrustad med en egen brunn, något som också är ytterst sällsynt i denna typ av konstruktioner.

Dolmen de Viera ligger intill Menga, på en plats som kallas Campo de los Túmulos. Denna är något yngre, daterad 4 000 år före Kristus. Den är liksom sina motsvarigheter på ögrupperna vänd mot soluppgången, under sommarsolståndet.

Konstruktionen upptäcktes 1903 av bröderna Viera Fuentes, som arbetade för Antequera kommun. De döpte den först till Cueva Chica (lillgrottan), då den är mindre än Dolmen de Menga, men senare fick den namnet efter dess upptäckare.

Den nyaste av de tre byggnadsverken är Tholos (eller Dolmen) de El Romeral, som ligger knappt två kilometer från de två förstnämnda i rak riktning mot Peña de los Enamorados. Den är från 3 800 år före Kristus, det vill säga bronsåldern och återfanns också av bröderna Viera 1904. Den har en helt annan struktur, bestående av cirkulära salar med kupoler. Förutom gravplats ska konstruktionen även ha brukats för andra religiösa riter.

El Torcal är ett bergsmassiv mellan Antequera och Villanueva del la Concepción, i Málagaprovinsen. Det var det första området i Andalusien att naturskyddas, år 1929. Idag hyser massivet en rad miljömässiga och kulturella benämningar för att skydda bland annat djurlivet.

De säregna klippformationerna, som är karaktäristiska för El Torcal och som påminner om raukarna på Fårö, skapades under vattenytan under den mesozoiska eran (jura), för mellan 250 och 150 miljoner år sedan. Det förklarar varför det finns en så ovanligt stor mängd fossiler, på nära tusen meters höjd.

Området kan nås både från Antequera och Villanueva de la Concepción. Det finns ett besökscenter, ett astronomiskt observatorium och ett flertal vandringsleder.

Utnämningen av fornlämningarna i Antequera som världsarv togs 15 juni vid Unescos världsarvskommittés 40:e årskongress, som hölls i Istanbul. På plats fanns en spansk delegation bestående bland annat av borgmästaren i Antequera Manuel Barón och provinsordföranden i Málaga Elías Bendodo. Den senare hävdar att utnämningen utgör en viktig milsten i Málagaprovinsens historia.
– Kraven var enormt höga, men det har varit värt mödan. Vad vi uppnått i Istanbul är ännu ett exempel på att samarbete mellan de olika instanserna ger resultat, konstaterar Bendodo.

Fakta: Världsarv
Världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. Vad som är och hur ett objekt kan bli ett världsarv bestäms i världsarvskonventionen (konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv).

FN-organisationen Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) upprätthåller en lista över världsarv och det står medlemsländer fritt att nominera objekt till listan. En vanlig missuppfattning är att världsarv placerats på listan efter en extern och objektiv värdering av utomstående experter. Det är respektive land som lyfter fram de objekt man önskar placera på listan. Därefter beslutar en världsarvskommitté efter rådgivning av experter huruvida objektet uppfyller de krav och de kriterier som finns i konventionen.

Medlemslandet är därefter i enlighet med konventionen förpliktigat, åtminstone moraliskt, att sörja för att världsarvet bevaras åt eftervärlden. När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt Unesco.

Spanien är det tredje landet i världen med flest officiella världsarv, endast överträffat av Italien och Kina. Med den senaste utnämningen har Spanien sammanlagt 45 förklarade världsarv, av vilka 40 är kulturarv, tre är miljöarv och två blandade kultur- och miljöarv.
Källa: Wikipedia

Besök
Besökstiderna både till Dólmenes och El Torcal varierar, beroende på säsong. Dólmenes är stängda på måndagar. El Torcal erbjuder bland annat guidade rundturer och stjärnskådning.

Dólmenes de Antequera
Tel: 952 712 206
http://www.dolmenesantequera.com

El Torcal
Tel: 952 243 324
http://torcaldeantequera.com