Samtidigt kan det kännas skönt att någon gång slippa ta ställning. Slippa välja alternativ. Slippa ta ansvaret. Det är ju så att livet består av en massa val. Från de små vardagsbesluten som vad vi ska äta, vilka byxor jag ska välja, vilken present jag köper till frun. Till de stora svåra besluten som drabbar både mig själv och andra. Jag tror att många av oss till och från känner oss stressade av att ständigt behöva välja och ständigt ta ansvar.

Nu är vår värld på detta viset. Och vi ska vara glada och tacksamma för det. Fråga den som levt i en sträng diktatur om värdet i att fritt få fatta sina val och vi får genast ett nytt perspektiv på frågan. Möjligheten att välja ger oss ett betydligt rikare liv. Den ger oss också ett värde som vi kanske inte alltid tänker på. Den som väljer är också ansvarig. Den som är ansvarig har ett stort värde för den som gett ansvaret. Det är viktigt vad den ansvarige beslutar. Att du är ansvarig för valen i ditt liv betyder att du och ditt liv är värdefullt. Någon har gett dig livet och ansvaret för det.

Ändå kan detta ansvar tynga oss och vi kan längta efter att som små barn kunna krypa upp i föräldrarnas famn och tryggt lämna allt i deras händer. Nu kan vi inte det. Men vi kan få ha någon som vi kan få komma till oavsett hur vi hanterat vårt ansvar, oavsett hur vi lyckats med våra val. Jesus sa: Kom till mig ni som är tyngda av bördor och jag skall skänka er vila. Till Gud kan vi alltid komma och känna att vi är älskade och accepterade trots att vi kanske inte alltid lyckas bära det ansvar han gett oss. Jesus själv vet hur svårt det är. Han fick själv som människa fatta alla beslut. Till och med det allra svåraste. Vi ser i hans nattliga kamp i Getsemane på skärtorsdagen hur han våndas över beslutet att fullgöra sin uppgift. Hans ångest inför beslutet att låta sig tillfångatas och avrättas för andras skull är påtaglig.

Han vet hur frestande det är att fly från ett svårt val. Därför kan vi alltid hos honom ha en fristad där vi kan få vila ut från våra bördor en stund. Där vi kan slippa valen och bara få vara en stund. Sedan kan vi med ny kraft gå vidare och fortsätta välja och ta ansvar.

Gud välsigne dig!