Manilva kommun visade stort intresse för de drabbade omedelbart efter jordskredet, som raserade ett tiotal terrasser och förstörde tillfartsvägen till Monte Viñas. Med tiden tvår dock myndigheterna sina händer, både kommunen och staten.
– Det enda vi vet att det är beslutat att vi ska få ersättning av försäkringskonsortiet, men de ber hela tiden om mera papper, beklagar sig Rolf Larsson, som är sekreterare i bostadsområdet och en av de drabbade, tillsammans med hustrun Janet.

Svar före sommaren
Administratören Víctor López bekräftar att handläggningen dragit ut på tiden.
– Det här borde ha varit klart redan förra året, men försäkringskonsortiet har dragit ut på det. Jag räknar dock med att vi har något slags svar före sommaren.
De tolv drabbade familjerna, som består av ett flertal svenskar, argentinare, britter tyskar och spanjorer, kommer inte att kunna flytta in förrän tidigast om ett år. Anledningen är att reparationsarbetet beräknas ta mellan nio och tolv månader.
– Det är ett stort och kostsamt projekt. Ingen av de boende har råd att påbörja arbetet på egen bekostnad och därför är vi helt avhängiga av försäkringspengarna, förklarar Víctor López.

De statliga myndigheterna har enligt administratören nekat alla former av ersättning. Motiveringen skulle vara att det handlar om semesterbostäder, trots att flera av de drabbade bor fast i Monte Viñas.

Mödosam byråkrati
Roger och Janet Larsson har bott i området sedan 1989. Nu har de tvingats begränsa sin vistelse i Spanien, även om Roger var nere i påskas med anledning av årsstämman i bostadsföreningen.
– Vi har lämnat över alla papper som krävts av försäkringskonsortiet. Det har inte varit lätt då alla ägare har olika försäkringsbolag och några inget alls. Dessutom har det rått skilda uppfattningar om vem som ansvarar för vägen och dess upprustning.
Monte Viñas ligger i en sluttning på lergrund ovanför Sabinillas. Området har haft problem med markrörelser vid ett par tillfällen tidigare, men det var i samband med skyfallen i mars förra året som jordskredet var ett faktum. Drygt en tiondel av bostäderna i området har drabbats.