Läraren har varit verksamt på en högstadieskola i Guadalhorcedalen och flickan var tolv år när relationen började. Hon ska ha givit efter till en början, men försökte senare bryta med läraren, som då agerade maniskt och bland annat skickade henne mer än 3 000 textmeddelanden under ett år. Läraren ska även ha agerat hotfull mot alla manliga elever som ens närmade sig flickan.

Det var först efter att eleven berättat om händelserna för sin mor som denna anmälde situationen till polisen.