På fredagen trädde den annonserade tvåveckorskarantänen i kraft, som enligt uppgift ska vara så länge larmsituationen i Spanien råder. Den gäller för alla inresande från utlandet, inkluderat spanska medborgare.

På fredagen blev det samtidigt känt att antalet inreseplatser också inskränks kraftigt. Detta då internationella passagerare från och med lördag 16 maj endast kan ta sig in i Spanien via fem flygplatser, alternativt åtta hamnar. Det rör sig om flygplatser och hamnar som sedan 2014 figurerar som strategiska, vid en eventuell sanitetskris.

Flygplatserna är de i Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca och Las Palmas de Gran Canaria. Tills vidare får utrikesflyg alltså ej landa exempelvis i Alicante eller på Tenerife.

Nyckelhamnar där utrikestrafik fortsatt tillåts är Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Málaga, Palma, Tenerife, Valencia och Vigo. I dekretet hänvisas till rekommendationer från Världshälsoorganisationen WHO.

Dekretet träder i kraft vid midnatt 16 maj och gäller i första hand till och med 24 maj, men kan liksom karantänen komma att förlängas, beroende på hur länge larmtillståndet i Spanien råder.