Kommunledningen har fattat beslutet att inte arrangera några festligheter alls i år och endast ha en högtidlig ceremoni 19 oktober, utan folksamlingar. Anslaget för ferian, som är på omkring 280 000 euro, ska istället brukas för sociala ändamål.