Det rör sig specifikt om sträckan mellan Torremolinos och Manilva, där regionalmyndigheten avser förnya och omplacera avloppsrören som löper längs med kusten. Projektet ska genomföras i samarbete med centralregeringen och kommunernas samfällighet på västra Costa de Sol och beräknas kosta 300 miljoner euro.

Infrastrukturen finns där sedan 1970- och 1980-talen och är i stort behov av upprustning. Dessutom förhindrar deras nuvarande placering den naturliga förnyelsen av stränderna. Inte minst syftar moderniseringen till att förbättra det visuella intrycket av provinsens största turistattraktion.

Totalt handlar det om omkring åtta mil rörledningar som ska ersättas och förflyttas samt 50-talet pumpstationer och cirka 800 brunnar. Processen uppges bli lång, dyr och mödosam, med tanke på att området är så tätbebyggt. Arbetet har dock redan påbörjats. Det skriver tidningen Diario Sur.