BBVA har i veckan annonserat att de inleder en process för att säga upp flera tusen av sina anställda. Enligt vissa källor kan det röra sig om så många som 3.000 personer. Nyligen fusionerade CaixaBank har å sin sida inlett förhandlingar gällande uppsägningar, som kan komma att drabba mellan 6.000 och 8.000 anställda. 

Santander minskar sin stab med 5.000 personer. Unicaja, som gått samman med Liberbank, väntas säga upp 1.500 personer. Listan kan göras ännu längre. Sedan 2008 har det försvunnit nästan 100.000 jobb inom den spanska banksektorn, vilket är 35 procent av totalen. Detta enligt uppgifter från centralbanken som återges i tidningen El País.

Under fjolåret minskade bankerna uppsägningstakten, då det inte skulle setts med blida ögon av samhället att säga upp folk mitt under pågående pandemi. Enligt El País beräkningar rör det sig om omkring 2.300 bankanställda som fick gå 2020. I år har dock dammluckorna åter öppnats. Värst drabbade är de banker som genomgått sammanslagningar, men även övriga banker planerar för kraftiga nedskärningar.