Ett flertal enorma solcellsprojekt riskerar att förvandla Málagaprovinsens inland till industrimark, snarare än landsbygd med gårdar och odlingar. Protesterna från kommuner och invånare är kraftfulla, vilket i sig inte är unikt. I Málaga opponerar sig dock även provinsstyrelsen mot att miljoner kvadratmeter landsbygd täcks av solpaneler. Det skriver tidningen El Diario.

Vid foten av Sierra de las Nieves, som precis utnämnts till nationalpark, rör det sig om sju solcellsparker som planeras med en yta av totalt 1.364 hektar. Frivilligorganisationen Valle Natural Río Grande gör allt de kan för att stoppa dem, framför allt genom att tala med dels politiker på olika nivåer, dels med de boende i området, bland annat många utlänningar som inte har en aning om att de inom kort riskerar att omges av solpaneler.

Málaga är med mer än 3.000 soltimmar per år, en av de mest attraktiva provinserna i landet för att installera solparker. Enligt uppgift är omkring 110 projekt i dagsläget under behandling hos den andalusiska regionalmyndigheten. Hur många det verkligen rör sig om är dock svårt att veta, då det hela tiden skickas ut nya på remiss. De allra största hanteras av departementet för den ekologiska övergången. De är just nu 19 stycken i Andalusien, varav fyra i Málagaprovinsen. Enligt El Diario omfattar enbart de största parkerna totalt 2.500 hektar, med en kapacitet på 1.200 MW.

Provinsstyrelsen antog för två veckor sedan en motion från socialistpartiet om att ansöka hos både de regionala och centrala myndigheterna om ett tillfälligt uppskov, för de kommuner som så önskar. Allt för att köpa tid och försöka undvika en okontrollerad och massiv spridning av solceller, som kan komma att påverka både jordbruket och inlandsturismen negativt.