Lagen om det demokratiska minnet är en fördjupning av den tidigare lagen om det historiska minnet, som antogs av Zapateroregeringen 2007. Båda har som huvudsyfte att ge offer för Francoregimen upprättelse. Medan den första lagen fokuserade på att lokalisera och identifiera avrättade som hamnat i massgravar har den nya lagen som främsta syfte att skingra alla kvarvarande Francosymboler och riva upp domar som var uteslutande politiskt grundade.

Vox menar att lagen är författningsvidrig, då den uppges främja minnet av en del spanjorer och förkasta andras. Det är inte första gången som högerpartiet vänder sig till Författningsdomstolen för att försvara Francoregimen, som enligt Vox ledare Santiago Abascal var bättre för Spanien än den nuvarande vänsterregeringen.

Vox har vidare presenterat en anmälan mot att inlandshavet Mar Menor i Murcia av miljödepartementet förklarats som egen juridisk person. Syftet är att stävja utsläppen av nitrater som hotar faunan i området och som härstammar från det intilliggande intensiva jordbruket. För Vox är det dock en fråga om en ”kommunistlag” som slår mot verksamheterna i området och Författningsdomstolen har godtagit för behandling även denna anmälan.