Tidningen El País och radiostationen SER publicerar resultaten av en studie om den spanska bostadsmarknaden, som tagits fram av konsultbolaget 40dB. Av den framgår att en majoritet, 64,1 procent av de tillfrågade i en omfattande enkät, äger sin bostad. Andelen som hyr är 22,2 procent medan 11,1 procent uppger att de bor hos sina föräldrar eller svärföräldrar.

Studien visar vidare att 34,1 procent av befolkningen bor i en bostad som är färdigbetald. Även om det blir allt vanligare att hyra framför att köpa anger fortfarande en majoritet att de helst skulle vilja ta ett hypotekslån för att köpa egen bostad. Detta har dock försvårats det senaste året, på grund av de kraftigt stigande hypoteksräntorna.