Expertsvar:2023-08-20 10:50:43

Det finns så vitt jag vet ingen fastställd tidsfrist för kommunal behandling av frågor från allmänheten. Dessutom lämnar många av kommunernas hemsidor en hel del övrigt att önska och det är inte alls säkert att inskickade mejls blir lästa. Du anger inte vad ärendet gäller, men min rekommendation är att du registrerar din fråga på plats hos kommunen medelst för detta speciellt avsett formulär. Regionalmyndigheten Junta de Andalucía har annars en ombudsman som är mycket effektiv och som brukar svara ganska snabbt: https://www.defensordelpuebloandaluz.es
Mats Björkman/Sydkusten

2023-08-21 18:50:17
Hej, Jag skulle tro att tidsfristen för alla goverment ärenden är max 6 månader (för att svara), så är det till exempel angående catastro ärenden, max 6 månader, dock så följs det sällan och det kan ibland ge fördelar.
Däremot kan det göra att man vinner sitt ärende pga att myndigheten överskrider max tiden för att svara. ”Administration silenció”
Nils Fischer

2023-08-21 18:53:59
Se nedan.
Cuánto tiempo tiene para responder la Administración?
La obligación de resolver de la Administración

El plazo máximo en el que la Administración debe comunicar la resolución, viene determinado en cada caso concreto, sin que se pueda superar los 6 meses. Si no se regula el plazo máximo de resolución, éste será de 3 meses.
Nils Fischer

2023-08-21 19:15:47
Mitt fel, slarvig läsning, såg att det gällde frågor på en hemsida, skulle inte tro att det någon maxtid alls.
Håller med Mats 100%
Nils Fischer

2023-08-22 01:13:19
Tack för svaren, vi fick lite brännskador på egendom (markis,barnpool,terrass golv), under raket skjutningen som varade i mer än 8 timmar i byn, med stor nedskräpning som följd. Jag ifrågasätter legaliteten från kommunens sida att organisera detta ifrån torget ...(gjordes riskanalys ?,ingen brandbil på plats,såg inga brandsläckare ,etc i kombination med hög temperatur).Ska vi behöva sitta på terrassen med vattenslang utifall att ngt inträffar, känns märkligt!
Från kommunens sida (receptionen) möts jag med en frågande blick:-flesta,då får man stå ut, har ni ngt skadat, skriv ner,lämna in papperet till oss...
Stefan
Stefan