I slutet av 2023 slog influensan till med kraft, efter flera säsonger av ovanligt beteende på grund av coronapandemin. Denna dubbla belastning av influensa och en mildare men mycket smittsam form av Covid-19 har resulterat i överbelastade hälsovårdscentraler. Det har under julhelgen dessutom sammanfallit med att många vårdanställda varit lediga. Det skriver El País.

De senaste epidemiologiska uppgifterna från det statliga vårdinstitutet Carlos III visar en markant ökning av akuta luftvägsinfektioner i primärvården. De steg den sista veckan förra året med 75 procent, jämfört med föregående vecka, till 438 fall per 100.000 invånare. Smittspridningen väntas dessutom ha tilltagit ytterligare under nyårshelgen, med anledning av med alla familjesammankomster. Därför är beräkningarna att smittoppen nås under andra hälften av januari. Sista veckan 2023 ökade antalet inlagda patienter med hela 60 procent och uppgick vid nyår till 9,5 stycken per 100.000 invånare.

Trots de återkommande vinterböljorna av influensa har pandemin påvisat en kronisk brist på vårdpersonal i Spanien, ett problem som inte verkar ha någon snar lösning. Exempelvis rapporterade läkarförbundet semFYC i maj att det behövs 10.000 fler professionella inom de kommande fyra åren för att täcka de kommande pensioneringarna. Denna brist, tillsammans med mindre attraktiva arbetsvillkor och löner i primärvården, har lett till att många vårdarbetare väljer att arbeta på sjukhus eller utomlands istället.

De flesta hälsovårdscentraler utför inte tester för att skilja mellan olika virus, vilket reserveras för speciella övervakningsstationer. Standardbehandlingen för patienter utan underliggande sjukdomar är rikligt med vätska och paracetamol för att lindra symtom. Allmänheten uppmanas samtidigt att inte omedelbart söka vård vid de första symtomen, särskilt om de inte tillhör en riskgrupp.