Nya avdelningar inom kommunkontoret ansvarar för Anställning, Formering och Orientering (vad nu det betyder), Immigration och Kontakt med Residenta Utlänningar. Till den sistnämnda posten är knuten en finländska vid namn Suvi Hannele. En tredjedel av stadens invånare är utlänningar och majoriteteten är av finskt ursprung. (Dock får man en annan uppfattning på strandpromenaden under kvällstid då Albions söner gör sig hörbart uppmärksammade).

Könsfördelningen går i klar feministisk favör och hela nio (den självskrivna Esperanza Oña inkluderad) kvinnor dominerar och sex manliga kompletterar. Några iakttagelser beträffande namnen kan göras. Tre av männen heter Jose, vilket ju är ett ganska vanligt namn i Spanien. På spinnsidan fastnar jag för de välbekanta namnen Ana Mula och Ana Mata. Efternamnen betyder ”mula” och ”buske”.( På svenska skulle det förstnämnda verka omöjligt, medan våra Kvist, Gren och Lööf är fullt acceptabla och ganska vanliga.) De har varit med i många år och är ansvariga för gatuarbeten, infrastruktur, vattenförsörjning och de ekologiska öarna.

Om PP:s framgångar fortsätter i nästa val, har jag som förslag till nya ”ediler”, eller kommunalråd med ansvar för vissa klart avgränsade beslutsområden, följande namn:

Chefen för Fuengirola Zoo borde heta Ana Conda som på ett kraftfullt sätt skulle kunna krama om och ur alla besökare. Risken är väl att hon skulle slingra sig i budgetarbetet och redovisningen av lönsamheten. Det planerade nya sjukhuset borde ha en chef med namnet Ana Tomi, och det kunde vara en sporre för alla välformulerade och välformade kvinnliga studentskor i Malaga. Med hänsyn till det alltmer utbredda bruket av otillåtna dopingpreparat inom idrotten, skulle en Ana Bola vara en given kandidat till kontroll av gym och andra sportanläggningar.

Slutligen är det värt att notera att motståndarna, PSOE, lär ha döpt om PP:s tidning. Deras benämning är ”El Notequiero” (”vill-ej-ha-dig”) vilket skulle vara en spetsfundig anspelning på Esperanza Oñas makt, fullkomlighet och kanske rentav maktfullkomlighet.