En nyligen publicerad studie som presenterats vid den Europeiska Mikrobiologikongressen i Barcelona pekar på alarmerande siffror och de underliggande orsakerna till sjukhusinfektioner i Spanien. Forskning visar att dessa infektioner årligen är orsaken till mer än 6.000 dödsfall, en siffra som vida överstiger antalet omkomna i trafikolyckor. Studien pekar på att mer än hälften av dessa infektioner kan undvikas, med förbättrade rutiner och kontroller.

Nästan två miljarder euro spenderas varje år för att hantera konsekvenserna av förlängda sjukhusvistelser orsakade av sjukhussmittor. I snitt orsakar de 9,2 dagar längre inläggning per drabbad patient. Varje extra dag på sjukhuset kostar i genomsnitt 901 euro, vilket tydligt påverkar sjukhusens resurser.

Forskare uppger att problemet grundar sig i hur sjukhus hanterar bakterier och deras resistens mot antibiotika. Detta är särskilt problematiskt med bakterier som inte betraktas som superbakterier men som ändå orsakar majoriteten av sjukhusinfektionerna. Dessa patogener är ofta redan närvarande på patienter och sjukhuspersonal, men blir allvarliga när de kommer in i en sårbar patients system via medicinska ingrepp eller genom bristande hygienrutiner. Det skriver tidningen El País.

Förbättrade hygienpraktiker, noggrann uppföljning av kontrollprotokoll och ständig utbildning av sjukvårdspersonalen uppges vara fundamentala för att hålla nere infektionstalen. Effektiva åtgärder inkluderar även bättre rengöring och desinfektion av sjukhusmiljöer, korrekt användning och underhåll av medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning samt strikt efterlevnad av handhygienprotokoll.

Studien uppmanar vidare till ökad utbildning och regelbunden fortbildning för sjukvårdspersonalen. En stabil personalstyrka och adekvata personalnivåer i kombination med välanpassade sjukhusutrymmen anses också vara nyckelfaktorer för att framgångsrikt bekämpa sjukhusinfektioner.