Expertsvar:2020-05-26 09:33:49

Svaret på din fråga finns i denna artikel, som vi publicerade för exakt en timme sedan:
https://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten

2020-05-26 13:08:54
Tack så mycket, ja - det var ju lustig timing ;-)

Alltså fas 2 i teorin, men i realiteten blir det nog inte så, då många tycks känna skepsis. Har jag förstått rätt?

Tessa