Sammanlagt 1 098 personer förlorade livet i den spanska trafiken under 2019. Siffran räknar ej olyckor i innerstad, men är den lägsta som någonsin registrerats.

En smolk i bägaren är dock att dödsfrekvensen bland särskilt utsatta trafikanter, som fotgängare, mopedister och motorcyklister fortsätter att öka och var förra året 264. Det var 47 fler än 2018 och den högsta siffran i sitt slag sedan 2011.