Domaren paralyserade ordern endast timmar efter att regionalstyret hade utfärdat ett dekret om att 160 000 personer skulle stanna hemma från och med midnatt, endast med undantag för arbete, läkarbesök, inköp av mat samt omhändertagande av barn och äldre. Beslutet innebar att sju kommuner i distriktet Segrià skulle återgå till fas 0. Domaren finner dock åtgärderna vara oproportionerliga och menar att regionalmyndigheten saknar befogenhet att fatta denna typ av beslut. Det måste ske på statlig nivå, dessutom med inblandning av parlamentet.

Bakom de drastiska åtgärderna ligger de kraftigt utbredda smitthärdarna i distriktet Segrià, som pågått sedan mitten av juni. Enligt regionalstyret finns en betydande samhällssmitta, som delvis bromsats genom att isoleringsåtgärder infördes 4 juli. Det har dock visat sig otillräckligt och smittspridningen uppges vara utanför kontroll.

Regionalpresidenten Quim Torra räknar med att ha det juridiska underlaget under dagen, för att kunna vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att stoppa smittspridningen. Under tiden råder förvirring i de berörda kommunerna om huruvida folk måste stanna hemma eller ej.