Antalet personer som tillåts samlas privat sänks från tio till sex personer. Vidare får verksamheter endast fyllas till 50 procent, medan restaurangerna tvingas stänga klockan tolv kvällen.

Åtgärderna omfattar även ett totalförbud av alla idrottsevenemang som ej är av nationellt slag.