Gränsen övergår från och med 1 januari till att bli inte bara en landsgräns, utan även en yttre gräns för både EU och Schengen. De 15.000 EU-medborgare som arbetar på Gibraltar, varav 10.000 är spanjorer, kommer att beviljas ett särskilt system för att underlätta passagen. I övrigt kommer dock gränskontrollerna att blir hårdare för både varor och människor, något som riskerar leda till köer i tullen samt skada ekonomin på båda sidorna om gränsen. Det skriver tidningen El País.

Spanien och Storbritannien har förhandlat sedan i juni för att undvika att Brexit blir en återgång till tiden innan EU, då gränsen nästintill var omöjlig att passera. Framför allt åren 1969 till 1982. Utrikesministern Arancha González Laya träffade försteministern på Gibraltar, Fabián Picardo, i Algeciras 23 juli. Båda var överens om att försöka minska skadorna som uppstår på grund av skilsmässan mellan Storbritannien och EU, så mycket som det bara går.

Dock har svårigheterna att nå ett avtal mellan Storbritannien och EU även försenat den möjliga pakten som ska reglera relationerna mellan Gibraltar och EU, via Spanien. Och tiden håller på att rinna ut.