Rapporten presenterades i december och är visserligen inte bindande, men oppositionen rasar över att den undanhölls när regeringen drev igenom sin plan för bruket av EU-medlen, i parlamentet. I den ifrågasätter konsultrådet att en rad mekanismer för att kontrollera hur medlen brukas och vilka som beviljas tillgång till dem, slopas. Detta för att underlätta processen.

Konsultrådet består till sin majoritet av tidigare regeringsmedlemmar och leds av tidigare socialistiska vice regeringschefen María Teresa Fernández de la Vega. Spanien kommer att erhålla 210 miljarder euro av EU för att lindra krisen, en summa som motsvarar omkring 20 procent av Spaniens årliga budget