Hastighetsgränserna som kommer gälla i och med den nya normen är 20 km/h på platser där gata och trottoar utgör en och samma plattform, 30 km/h på gator med endast en fil i vardera färdriktning och 50 km/h på gator med minst två filer i vardera färdriktning. Det skriver tidningen Diario Sur.

Trafikdirektören Pere Navarro, har gjort åtgärden till en av de viktigaste pelarna i sin trafiksäkerhetspolicy. Han menar att det kommer leda till färre trafikdöda och även vänligare och mänskligare städer, där de olika trafikanterna kan samexistera på säkrare villkor. Åtgärden godkändes 10 november i fjol, vilket gav kommunerna en frist på sex månader för att införa nödvändiga förändringar.

Studier visar att i de fall en bil som kör i 50 km/h kör på en fotgängare, omkommer hälften. Om fordonet istället kör i 30 km/h minskas andelen som omkommer till endast tio procent. År 2019 var 82 procent av dödsfallen i trafikolyckorna i tätort oskyddade trafikanter. Det vill säga fotgängare, cyklister och motorcyklister.