Spanien har successivt utökat målgruppen för en tilläggsdos av vaccinet och det senaste förslaget är att alla över 60 år, som blev färdigvaccinerade för mer än sex månader sedan, ska erhålla en extra dos av preparatet från antingen Pfizer eller Moderna. Detta utdelas på samma sätt som tidigare i särskilda vaccinationscenter, eller i enskilda fall på själva sjukvårdscentralen.

De som är inskrivna i den spanska vården kallas automatiskt. Ett flertal skandinaver som inte är fastboende och som vaccinerat sig i sitt hemland har också lyckats erhålla en extra dos i Spanien. För detta krävs dock att personen i fråga registrerar sig i sin närmaste vårdcentral och då måste man vara mantalsskriven i kommunen. Vidare måste man kunna uppvisa intyg för den ursprungliga vaccinationen i hemlandet samt EU-försäkringskortet.

Ett problem som några skandinaver stött på är att alla kallelser för vaccinering sker per meddelande till telefon och det förefaller som att många regioners hälsovårdssystem inte godtar utländska nummer för kontakt. De som saknar spanskt telefonnummer måste i så fall antingen skaffa sig ett eller ordna en tid på plats för vaccinering.

Många läsare undrar om denna tilläggsdos i Spanien registeras i Covid-passet. Det förefaller inte vara så och Sydkusten har förgäves försökt få svar av hälsovårdsmyndigheterna. Vi uppmanar därför läsare som tillhör denna grupp av vaccinerade icke fastboende i Spanien att höra av sig och bekräfta om de fick tilläggsdosen inlagd i Covid-passet.

Villkoren varierar som sagt mellan olika regioner, men den som befinner sig i Spanien och önskar en tilläggsdos av vaccinet bör i första hand ta kontakt med sin närmaste vårdcentral.

Tillägg: Läsare som hört av sig om denna artikel uppger att de elva dagar efter tilläggsdosen i Spanien kunnat ladda ned intyg på detta på spanska hälsovårdsdepartementets hemsida:
https://cvd.sanidad.gob.es