Efter bakläxa från regionaldomstolen presenterade Junta de Andalucía en ny ansökan om åtgärden, med förfallodatum 15 januari. Denna blev omedelbart godkänd och intygskravet trädde i kraft direkt på tisdagen, genom en extraordinär publicering av den regionala nyhetsbulletinen BOJA.

Till skillnad mot flera andra autonoma regioner, som infört krav på Covid-intyg för att komma in på nattklubbar och restauranger, gäller kravet i Andalusien till en början endast vid besök av personer som är inlagda på sjukhus eller vårdhem. Det gäller sålunda inte heller för att följa med någon till akuten eller för besök hos någon specialist på sjukhus.

Som intyg godtas vaccinpass, färskt PCR-test, antigenprov eller intyg på att personen i fråga genomgått sjukdomen inom de senaste sex månaderna. Intygskravet gäller vidare från tolv års ålder.