En av de nyheter som införts sedan 1 september och året ut, förutom möjligheten att resa gratis, är att avbokningsavgifterna slopats. Det har i sin tur lett till att många bokar platser på ett flertal avgångar, även om de sedan endast brukar en av dem, eller ibland ingen alls. Resultatet har varit att många avgångar fullbokats, trots att tåget sedan gått halvtomt. Många passagerare har anmärkt på att de inte kunnat boka en plats, på grund av detta.

Renfe har nu infört en begränsning på bokningar av max två tur- och returresor per person och dag. Dessutom kan returplatsen inte hållas förrän utresan genomförts.