Beslutet fattas efter att Högsta domstolen styrkt merparten av domarna och dessa därmed vunnit laga kraft. Griñán dömdes för mångmiljonförskingringen av arbetslöshetsunderstöd till sex års fängelse. Provinsdomstolen har nu avslagit hans ansökan om att straffet ska frysas i väntan på en eventuell benådning av regeringen och förutom Griñán har ytterligare sju av de dömda beordrats i fängelse.

Griñáns familj har ansökt om benådning, som nu behandlas av regeringen. Bland de övriga som dömts till fängelse för skandalen finns tidigare andalusiska arbetsråden José Antonio Viera och Antonio Fernández, liksom tidigare skatterådet Carmen Martínez Aguayo. Bland de som dömts till ämbetsförbud men som undgått fängelse finns den mångårige regionpresidenten Manuel Chaves och tidigare näringsministern Magdalena Álvarez.