Den nya vänsterregeringen, bestående av PSOE och Sumar, behåller sin hittillsvarande struktur, med enstaka justeringar av departementen och de ministrar som leder dessa. Trots minskad representation i parlamentet behåller Sumar fem ministerposter, men den enda som sitter kvar från vänsterkoalitionen är andra vice regeringschefen och arbetsmarknadsministern Yolanda Díaz. De fyra övriga har bytts ut och ingen av de nya tillhör Podemos, som sedan länge varit på kollisionskurs med Díaz. Sumar erbjöd Podemos organisationssekreterare Nacho Álvarez en av de fem ministerposterna, men efter att ledaren för Podemos Ione Belarra opponerat sig har nu partiet helt uteslutits ur regeringen. Nu hotar därför de fem ledamöterna från Podemos i parlamentet att bryta sig ur Sumar och därmed tvinga regeringen att förhandla även med dem varje lagreform.

Pedro Sánchez framträdde på måndagen i presidentpalatset La Moncloa för att presentera sin nya ministär och tacka de representanter som inte förnyar, för sin insats under en mycket komplicerad mandatperiod, som inkluderat coronapandemin och kriget i Ukraina. Regeringschefen framhöll den nya regeringens fortsatt feministiska karaktär, bestående av tolv kvinnor och tio män. Dessutom är samtliga nu fyra vice regeringschefer kvinnor.

Vidare betonar Pedro Sánchez att den nya ministären har en utmärkande politisk prägel med erfarna ministrar inom sina respektive områden. Detta uppges vara viktigare än någonsin, med anledning av de många utmaningar Spanien står inför. Socialistledaren nämner särskilt omvandlingen till grön energi, samordningen mellan olika regioner, bostadsfrågan liksom den demografiska utvecklingen, med allt äldre befolkning och stor utflyttning från landsbygden.

Kärnan i den nya regeringen består av samma personer som tidigare. Till och med hårt kritiserade representanter som inrikesministern Fernando Grande-Marlaska sitter kvar på posten. Nytt språkrör är utbildningsministern Pilar Alegría, som hittills varit talesperson för PSOE.

En del ansvarsområden byter departement och några ministrar har bytts ut. Konsumentdepartementet och universitetsdepartementet upphör att vara exklusiva och istället bildas ett särskilt ministerium för barn och ungdomar samt ett för bostadsfrågor.

Bland de nya namnen i ministären kan nämnas tidigare regionpresidenten på Kanarieöarna Ángel Víctor Torres och tidigare borgmästaren i Valladolid Óscar Puente. Den första har utnämnts till minister för regionalpolitik och demokratiskt minne, medan Puente tar över ansvaret för transportdepartementet. Vidare är hittillsvarande oppositionsledaren i Madridregionen Mónica García, från Más Madrid, ny hälsovårdsminister. Hon är till yrket narkosläkare.

Antalet vice regeringschefer ökar från tre till fyra. Den fjärde posten innehas av budgetministern María Jesus Montero.

Den nya regeringen består av följande representanter:

Pedro Sánchez (PSOE)
Regeringschef

Nadia Calviño (PSOE)
Första vice regeringschef och ansvarig för finanspolitiken, Handel och Företag.

Yolanda Díaz (Sumar)
Andra vice regeringschef och ansvarig för Sysselsättning

Teresa Ribera (PSOE)
Tredje vice regeringschef och ansvarig för Ekologisk Utveckling (Energi och Miljö)

María Jesús Montero (PSOE)
Fjärde vice regeringschef och ansvarig för Budget

Jose Manuel Albares (PSOE)
Ansvarig för Utrikesärenden, EU och Bistånd

Féliz Bolaños (PSOE)
Ansvarig för Presidentfrågor och Justitieväsendet

Margarita Robles (PSOE)
Ansvarig för Försvarsfrågor

Fernando Grande-Marlaska (PSOE)
Ansvarig för Inrikespolitiken

Óscar Puente (PSOE) NY!
Ansvarig för Transport

Pilar Alegría (PSOE)
Officiellt språkrör samt ansvarig för Utbildning och Idrott

Jordi Hereu (PSOE) NY!
Ansvarig för industri

Luis Planas (PSOE)
Ansvarig för Jordbruk

Ángel Víctor Torres (PSOE) NY!
Ansvarig för Regionpolitik och Demokratisk minne

Ernest Urtasun (Sumar) NY!
Ansvarig för Kultur

Mónica García (Sumar) NY!
Ansvarig för Hälsa

Elma Saiz (PSOE) NY!
Ansvarig för Sociala frågor

Pablo Bustinduy (Sumar) NY!
Ansvarig för Sociala rättigheter, Konsumentfrågor och Agenda 2030

Isabel Rodríguez (PSOE)
Ansvarig för Bostad och Urbana frågor

Diana Morant (PSOE)
Ansvarig för Forskning, Innovation och Universitet

Ana Redondo (PSOE) NY!
Ansvarig för Jämställdhet

José Luís Escrivá
Ansvarig för Digital omvandling

Sira Rego (Sumar) NY!
Ansvarig för Barn- och Ungdom