Mäklarpanelen Spanien består av 36 av Fastighetsbyråns mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och Barcelona, som svarar på frågor om läget på bostadsmarknaden. Resultatet av den senaste enkäten har publicerats i ett nyhetsbrev.

På frågan ”Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu?” blev snittet 3,14 på en skala mellan 1 (mycket svag) till 6 (mycket stark). Det kan jämföras med 2,65 i oktober och 2,85 i januari 2023. Efterfrågan har alltså ökat och man får gå tillbaka till juli 2022 för att se en starkare efterfrågan. Den ökade efterfrågan avspeglas även i Fastighetsbyråns försäljningssiffror, där antal försäljningar hittills i år ökat med 48 procent jämfört med samma period förra året.

I flera av de orter i Spanien där Fastighetsbyrån är representerad noteras en starkare efterfrågan från svenskar efter årsskiftet.
–Kronan har stärkts något och positiva besked om räntan bidrar till en ökad köpvilja. Många svenskar har också avvaktat under en längre tid så det finns ett uppdämt behov. Nu känns det i alla fall som att en liten propp har gått ur, säger Martin Posch.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,61 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga ett övertag för säljarna på marknaden. Det kan jämföras med 6,05 i oktober och 6,16 för ett år sedan.

I dagsläget verkar priserna vara ganska stabila. På frågan ”Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?” svarade 61 procent av mäklarna att de är stillastående och 36 procent stigande. Drygt hälften av mäklarna spår även att priserna kommer att vara stillastående fortsatt under 2024, medan 42 procent tror på stigande priser. Endast sex procent av Fastighetsbyråns representanter i Spanien tror på sjunkande priser under året.
–Färre bostäder till salu ger en ökad konkurrens mellan köparna på marknaden. Buden som presenteras är genomgående starkare än tidigare. Svenska köpare börjar inse att priserna inte kommer att sjunka i Spanien och att den bästa affären är att hoppa på tåget nu, säger Anna Williams, mäklare på Fastighetsbyrån i Alicante.

Mer information:
https://www.fastighetsbyran.com