Expertsvar:2022-05-22 15:29:04

Det antas att man har ett kontrakt med sin gasleverantör där man har betalt en deposition för varje gasflaska och när kontraktet avslutas ska flaskorna återgå till leverantören eller eventuellt bensinstationen. De får inte slängas hur som helst och man kan till och med få böter om man lagrar tomma gasflaskor oaktsamt.
Mats Björkman/Sydkusten

2022-05-24 08:02:24
Herr Björkman har troligen helt rätt i det han skriver. Vi som inte har några avtal säljer flaskorna, lokala forum eller FB:s Marketplace.
Gyllis

2022-05-25 20:19:33
Hej,

Jag harprecis köpt hus och tänker konvertera till sol/el så snart som möjligt, men just nu sitter det en gasenhet för varmvatten. Köper gärna en flaska eller vad som nu går åt så jag slipper skaffa avtal med gasleverantör i onödan.
Marand