Expertsvar:2022-07-29 11:53:10

Så länge det extraordinarie mötet är sammankallat enligt gällande stadgar kan man inte opponera sig mot det. Det finns enskilda frågor som kräver total majoritet för att antas, men jag tror inte att poolens öppningstider är en av dessa. De ägare som inte kan närvara på mötet har alltid rätt att lämna en fullmakt till någon annan eller framföra sin röst i den aktuella frågan i förväg till administratören.
Mats Björkman/Sydkusten