Svar: Den stora skillnaden mellan att mantalsskriva sig och bli resident är skyldigheten att betala skatt i Spanien. När du blir resident blir du också automatiskt skattskriven med de rättigheter och skyldigheter som det innebär. Att vara resident är att erhålla samma rättigheter och skyldigheter som spanjorerna har. Mantalsskrivningen (empadronamiento) innebär enbart att du meddelar din kommun att du är bosatt där vilket i vissa kommuner ger en rabatt när det gäller fastighetsskatten. Kommunerna får statliga medel till infrastruktur, polis, etc, beräknat utifrån antal mantalsskrivna och det är därför viktigt för kommunen att de som bor där också är folkbokförda på orten.

För att mantalsskriva dig behöver du formuläret för "empadronamiento" som du får på respektive kommunkontor (se nedan), giltigt pass samt en fotokopia på detta, originalet samt fotokopia på kontraktet för den bostad där du vill mantalsskriva dig. Kontraktet måste vara underskrivet av både dig och ägaren om du hyr bostad.

I Marbella kan du mantalsskriva dig på något av följande kommunkontor:

– Plaza de los Naranjos, Marbella, telefon 952823801
– Plaza de la Iglesia, San Pedro de Alcántara, telefon 952809800
– Avda. Miguel de Cervantes 15, Nueva Andalucía, telefon 952761605
– Calle Pinsapo, Las Chapas, telefon 952838410

Det så kallade residenciakortet för EU-medborgare försvann drygt två år sedan. Det är istället obligatoriskt att skriva in sig i ett utlänningsregister som administreras av polisen, detta måste enligt lag göras inom en period av tre månader. Du kan läsa mer om de nya reglerna i Sydkustens artikel från maj 2007, "Residenciakort slopas".

Blanketten laddar du ned från Inrikesdepartementets hemsida, fyller i och lämnar sedan in personligen på utlänningsavdelningen på polisstationen i din kommun (Comisaría de Policía, Departamento de Extranjería) tillsammans med en kopia av passet. Tänk på att du även måste ha originalet med dig.
Nacho Mata, MG Consulting


2021-01-14 14:42:02
Jag är inskriven i den kommun jag bor i.Har nie nr Bott i Spanien sen okt-19 . Är utskriven från Sverige
Nu flyttar jag i slutet av månaden till ett tillfällig pga cv19 reglerna
Min hyresvärd anser att jag måste skriva ut mig från min kommun innan jag flyttat till mitt tillfälliga boende,
Om jag inte gör det riskerar jag en polisanmälan
Vad säger lagen?
Tacksam för svar
MVH Agneta Andersson

Agneta

2021-01-14 16:03:04
Hej Agneta,
När du mantalsskriver dig i en ny kommun eller i samma kommun men byter bostadsadress, måste du visa upp antingen lagfart eller hyresavtal. Det innebär att du inte kan mantalsskriva dig på din nya adress förrän tidigast den dagen kontraktet börjar gälla.

Med vänlig hälsning,

Nacho Mata, MG Consulting

2021-01-14 17:13:00
Ibland blandas äpplen och päron friskt.
Som i frågeställningen empadronamiento, padron, och residencia (gröna kortet eller det äldre A4 papperet).
I Spanien är man skyldig att registrera sig i den kommun man huvudsakligen bor. Om man flyttar skall nya adressen registreras antingen det är i samma kommun eller annan kommun. Som utlänning accepteras att du bor mindre del av året i din spanska bostad.
I vissa kommuner måste man först registrera sig hos polisens utlänningsregister. I andra behövs inte det. Det är för oss utlänningar ett mysterium, men så är det.
Den registrering hos polisen som allmänt kallas residencia är något annat.
Man är skyldig att registrera sig hos polisen om man vistas längre tid än 3 månader i följd i Spanien oberoende av kalenderår. Samma regler gäller för de allra flesta EU-länder. Man ansöker om att få sin rätt att bo i landet registrerad.
Många säger och skriver helt felaktigt att man söker om uppehållstillstånd. Som EU-medborgare har du du rätt att bo var du vill. Förutsatt att du ekonomiskt inte ligger landet till last. Om du vet att du gör det (alltså inte har tillräckligt kapital för att klara dig) kan du söka om uppehållstillstånd.
Till det som gör det svårt att förstå vad som händer om man registrerar sig är att det är samma typ av kort du får, residencia-kort, antingen du tänker fortsätta som turist upp till 182 per år eller bo permanent.
Som turist med det gröna kortet är du inte skattskyldig i Spanien. OBSERVERA detta!
Om du däremot bor 183 dagar eller längre per kalenderår är du skattskyldig.
När det gäller byte av adress är du på samma sätt som med padrón i kommunen skyldig att meddela polisens utlänningsregister. Annars behöver du inte förnya ditt residencia-kort om du inte själv vill göra det för att efter fem år (ibland kortare tid) få ett kort där det står att du har permanent uppehållsrätt!

Gunnar

2021-01-14 18:55:04
Jag har bostad i Alicante kan jag vistas 6månader i sträck här eller inte jag är Svensk medborgare
Lennart

2021-01-14 20:10:38
Lennart,
som svensk medborgare kan du vara hur länge som helst i Spanien. Men då måste du följa alla regler som gäller.
Om du är längre tid än tre månader i sträck eller mer än halva året måste du registrera dig hos polisen för det som man brukar kalla residencia. Om du är längre tid än 182 dagar i Spanien per år är du skattskyldig. Annars är du betraktad som turist och inte skattskyldig.
Gunnar


2021-01-17 16:18:56
Bra och utförliga svar av "Gunnar".
Funderade på detta "Annars behöver du inte förnya ditt residencia-kort om du inte själv vill göra det för att efter fem år (ibland kortare tid) få ett kort där det står att du har permanent uppehållsrätt!"

Jag är inne på mitt 6e år som boende här i Spanien och jag har ett sådant grönt NIE kort. Vad gäller för att kunna få ett DNI kort? Har "vi" utlänningar rätt att få ett sådant?
I sånt fall hur?
Stort tack

Amme

2021-01-17 17:24:44
Amme,
DNI, documento nacional de identidad, är för spanska medborgare.
Om du skall ha ett nationellt ID-kort som svensk medborgare måste du söka det hos svenska myndigheter.
Ditt gröna residencia-kort är inte accepterat som ID-kort. Varken med eller utan texten residente comunitario permanente en España. Kortet behöver inte förnyas om inte dina personliga uppgifter ändras. Som t.ex. ny adress.
Obs. det är viktigt att man inte plastar in residencia-kortet. Då är det ogiltigt. Något många britter fått erfara vid försök att flyga hem till Spanien.
Om du har ett spanskt körkort är det accepterat som id-kort på de flesta ställen. Annars är det svenskt pass eller nationellt svenskt id-kort som gäller.
Tredjelandsmedborgare som bor i Spanien, t.ex. britter, kan få ett id-kort som förkortas TIE. Tarjeta de identidad de extranjero.
Fram till 2007 hade svenskar i Spanien ett slags residencia-kort med foto som var giltigt i fem år.


Gunnar

2021-01-18 03:34:14
Jag fattar inte hur det sägs att svenska pensionärer får mera pengar att leva på,om de bor i Spanien när de måste betala dubbel skatter,alltså i Sverige och Spanien.Eller har jag fattat fel?

Faezeh Vejdani

2021-01-18 09:26:43
Faezeh Vejdani,
du har fattat fel!
Det finns ett skatteavtal mellan länderna som reglerar att det inte blir dubbel skatt!
Man betalar skatt i Sverige och i Spanien som sedan kvittas. Du får i normalfallet tillbaka från Sverige den skatt du har betalat i Spanien.
Gunnar

2021-01-18 12:51:34
Tack så mycket Gunnar för ditt svar.Och jag läste i en av siterna-det finns så många sitter om svenska pensionärer i Spanien-att om man har jobbat inom vissa yrken t.ex militären eller sjukvården ,slipper man betala skatt i Spanien.Är det sant?För jag hade jobbat 31 år inom bägge Sörmlands landsting och Stockholms landsting när jag pensionerade mig.Tack&kramar:Faezeh
Faezeh Vejdani

2021-01-18 13:44:36
Faezeh Vaejdani.
Innan jag flyttade och skrev ut mig från Sverige som pensionär fick jag ett intyg att jag arbetat inom offentliga sektorn i Sverige.
Det intyget visade jag för polisen när jag sökte mitt NIE nr.
Där framgick då att jag inte behöver betala skatt i Spanien
Kanske reglerna ändrats?
Även när jag skrev in mig in min kommun första gången accepterades detta intyg.
Så vad gäller egentligen?
Tacksam för svar
Agneta
Agneta

2021-01-18 15:07:21
Agneta,
nu blev det nog lite fel.
Ett intyg som visar att du har pension från offentlig tjänst i Sverige visar inte att du inte skall betala skatt i Spanien. Reglerna har inte ändrats!
Som pensionär från Sverige har du väl också en pension från Pensionsmyndigheten? Konstigt annars. Du kanske också har någon annan pension förutom tjänstepensionen, men bortsett från det så skall du deklarera och betala skatt i Spanien om du inte har en väldigt låg pension. Även om du inte är skattskyldig på grund av din låga pension är det lämpligt att göra en deklaration för att bli registrerad hos spanska skatteverket.
En sak du skriver är att du inte skall betala skatt i Spanien på din tjänstepension. Det är riktigt. Det skall du inte. Tjänstepension från privat tjänst skall skattas i Spanien. Till skillnad mot offentlig tjänstepension. Men du är inte fri från att betala skatt i Spanien på resten.
När man skriver in sig i kommunens register, padrón, behöver man inte visa hur mycket pengar man har att klara sig på. När man registrerar sin uppehållsrätt hos polisen, s.k. residencia, måste man däremot visa att man har sjukförsäkring och medel för att inte ligga landet till last.
Gunnar

2021-01-18 15:18:26
Oj jag skulle ha gjort det också innan jag flyttade från Sverige Agneta,men jag tänkte inte på det.Nu måste jag antagligen sitta o försöka komma i kontakt med landstinget i Stockholm åtminstone.Man får alltid ett ”arbetsintyg” från arbetsplatsen där man har jobbat,kanske räcker det med det.
Faezeh Vejdani

2021-01-18 15:27:00
Faezeh Vejdani,
onödigt arbete. Läs min kommentar till Agnetas kommentar.
Vem som har rätt är upp till dig att bedömma, men tro inte att du slipper betala skatt i Spanien på pensionen från pensionsmyndigheten. Det är bara svensk tjänstepension från offentlig tjänst som är skattebefriad i Spanien.
Gunnar

2021-01-19 11:51:42
Hej,
jag har lite funderingar och frågor gällande residenciakortet:
För snart fem år sedan fick jag mitt kort där datum för utfärdandet är angivet, (och det var dessutom inplastat).
Mannen bakom skrivbordet uppmanade mig att återkomma om fem år, men när jag läser här i tråden så får jag uppfattningen att kortet inte behöver förnyas.
Det kan väl inte vara så att förfarandet skiljer sig mellan olika regioner?
Vore tacksam om någon kan ge mig ett säkert svar på vad som gäller.
Eva

2021-01-19 13:21:15
Eva,
om du öppnar den här länken http://www2.hezkuntza.net
ser du en bild under rubriken Certificado de registro de ciudadano de la Unión, en bild som visar fram- och baksidan på det gröna residencia-kortet. Datum för utfärdande finns på framsidan. Om man av någon anledning förnyar registreringen (kortet) finns datum för första utfärdandet också med.
Men observera, det finns ingen giltighetstid för kortet. Det måste inte förnyas.
Och viktigt är att det inte får plastas in. Då blir det ogiltigt! Kortet har en tunn plast på baksidan.
Numret på baksidan skall användas vid vissa tillfällen när det efterfrågas.
Gunnar

2021-05-11 15:13:23
Hej. Väldigt bra och informativa svar på alla frågor. Jag har en till: Jag har (av misstag) sökt och fått Residencia (grönt kort som inte får inplastas och det står Certificado de Registro de ciudadano .. Residente comunitario.. Jag vill verkligen INTE vara skatteskyldig i Spanien - så hur gör jag nu ??
Bosse

2021-05-11 17:08:14
Bosse,
ta det med ro. Det har inget att göra med att du är/blir skattskyldig i Spanien. Det blir du om du vistas mer än 183 dagar per år. Med eller utan ditt kort.
Många fördelar med att ha det kortet. Det behöver aldrig förnyas om du inte ändrar dina personliga uppgifter eller adress. Du behöver inte ansöka om ny NIE-nummerblankett vid t.ex. bilköp.
Alla som vistas mer än tre månader i följd i Spanien är skyldiga enligt lag att registrera sin uppehållsrätt. Men skattskyldig bara för att du har det gröna kortet blir du inte.
Gunnar

2021-05-13 12:21:36
Tack Gunnar!
Jag är dock fortf lite undrande, då jag också läst detta på denna sajt..
'-Det finns tre olika former av registrering i Spanien, som ej bör förväxlas. Det första av dem är införskaffande av skattenummer för utlänningar (NIE). Detta behövs exempelvis vid köp av fastighet i Spanien. Den andra registreringen är mantalsskrivning ("empadronamiento") i den spanska hemkommunen. Båda dessa kan göras, oavsett om man är bofast eller inte i Spanien. Den tredje registreringen är "residencia fiscal" och innebär att man bekräftar sin spanska adress som skatterättslig hemvinst. Detta är synonymt med residencia.'
Där tyder jag det som att den juristen ser det som att jag är skatteskyldig i Spanien då jag nu har mitt Residencia-kort ??!
Tacksam för all hjälp o info!
Bosse

2021-05-13 16:50:29
Bosse,
residencia fiscal är inte samma som det som vanligen kallas residencia. Alltså det är inte samma sak. Att ha ett grönt s.k. residenciakort är inte synonymt med residencia fiscal.
Du blir skattskyldig i Spanien om du bor 183 dagar eller längre. Men du kan ha ditt residenciakort, som ger dig rätt att vistas längre tid än tre månader i följd i Spanien, utan att vara skattskyldig. Du bor mindre än halva året.
Bosse, du blir inte skattskyldig enbart för att du har det gröna residenciakortet. Påstår någon det vet de inte vad de pratar om och det är inte första gången!
Gunnar