Expertsvar:2024-02-09 10:02:31

Det finns inget fastställt datum för fullbordandet av den enhetliga strandpromenaden. Det är avhängigt av ett flertal faktorer, som finansiering och tekniska utmaningar.
Mats Björkman/Sydkusten