Triple A omhändertar hundratals övergivna hundar och katter, men även andra djur. De upprätthåller verksamheten med hjälp av donationer och arbete av en mängd volontärer, av vilka många är svenskar. Stödet från myndigheterna, i första hand Marbella kommun, har alltid varit begränsat.

Sedan en tid byggs däremot hela hundgården om, med kommunalt stöd. Under tiden uppehåller sig Triple A så gott de kan i en tillfällig hangar i det intilliggande industriområdet. Platsen har många brister och nyligen fick föreningen välkommen hjälp av det svenskägda byggföretaget SB Property, som avsatte såväl personal som material gratis.
–De har hjälpt till med att bygga tak, dela av så hundarna inte kan se varandra, göra om en kennel till en dubbel, reparera kennlar, cementera stängsel och fixa till i katthuset så värmen stannar kvar inne hos de sjuka katterna, berättar Therese Björk på Triple A.

All uppmärksamhet är dock inte lika välkommen. Nyligen stod det att läsa i lokalpressen att oppositionen i Marbella kritiserat kommunledningen för arbetet vid det ordinarie centret. De hänvisade till representanter för Triple A, som uppgavs ha beklagat sig över att den nya anläggningen saknar tillräckligt med uteplatser för djuren.

Debatten har föranlett ledningen för Triple A att gå ut med ett pressmeddelande där de tackar kommunen för ombyggnationen. I kommunikén uppges att de som framfört kritik mot kommunledningen inte representerar djurskyddsföreningens styrelse och att denna inte har något intresse av att bidraga till politiska konflikter. Det skriver Diario Sur.

Kommunen har avsatt en budget på sammanlagt 1,8 miljoner euro för den nya hundgården, som enligt planerna ska invigas till sommaren.