Expertsvar:2020-09-15 17:43:35

Bosse, jag förstår att det inte är lätt att hålla reda på alla siffror och det är lätt att "blanda ihop päron och äpplen". I det här fallet har vi/jag kanske inte varit tillräcklig tydlig, men informationen vi förmedlar är inte motsägelsefull. I det första fallet informerade jag i min vlogg att antalet smittfall i Málagaprovinsen de två senaste dygnen sjunkit kraftigt, medan det i hela Andalusien (ej enbart Málagaprovinsen) ej registrerats något nytt dödsfall det senaste dygnet. Beträffande artikeln idag på hemsidan informeras om att antalet smittfall på Costa del Sol är dubbelt så högt som i någon annan provins i Andalusien, både totalt och den senaste tiden. Det kan uppfattas som att den första nyheten är positiv och den andra negativ och att de sålunda skulle motsäga varandra, men det faktum att antalet fall sjunker kraftigt i Málagaprovinsen utesluter inte att siffrorna ändå är betydligt högre än i andra områden i Andalusien.
Mats Björkman/Sydkusten